Kapsayıcılık Sistemi

Gezegenimize zarar veren üretim ve tüketim pratiklerini dönüştürmek istiyorsak bunun için yola çıkan herkesi kucaklamak, toplumsal alandaki etkimizi yaygınlaştırmak, derinleştirmek ve birlikte hareket etmek zorundayız. Bu amaçla Good4Trust.org’da kapsayıcılık sistemi dediğimiz bir yeniliği hayata geçiriyoruz. Artık ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim yapmaya niyet eden ve bu niyetini beyan eden tüm üreticilere kapılarımızı açıyoruz. Bu sayede henüz tam anlamıyla zararını en aza indirecek güçte olmayan üreticileri de desteklemeyi ve dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Üretimini doğaya ve insana dost bir hale getirmek isteyen üreticilere yol göstermeli, tecrübelerimizi paylaşmalı, dayanışmalı ve onları topluluk olarak desteklemeliyiz.

Good4Trust.org’da dükkan açan her üretici, türeticiler arasından seçilen 7’ler Konseyi tarafından, ürettiği ürün ya da hizmetin ekolojik ve sosyal açıdan adil olup olmadığına göre değerlendirilir. Ayrıca değerlendirme sonucunda üretici aldığı ortalama puan ile “adil üretici, azimli üretici, niyetli üretici” başlıklı 3 ayrı simgeden birine sahip olur.

fair producer

Adil Üreticiler

Konsey değerlendirmesinden 7 üzerinden ortalama 6 puan ve üzeri ile geçmiş, Good4Trust.org ilkelerine tam uygun üretim yapan, yani olumsuz etkisini en aza indirmiş, ürettiği ürün ve/veya hizmetle fark ve/veya anlam yaratan, ekolojik ve/veya sosyal açıdan adil üretim yaptığına ikna olunan üreticilerdir. Bu üreticilerden %3 katkı payı alınır.

determined producer

Azimli Üreticiler

Konsey değerlendirmesinden 7 üzerinden ortalama 4-5 puan ile geçmiş, üretimlerini iyileştirmeye başlamış, olumsuz etkisini azaltmış, kendini geliştirmesi gerektiği ve bunu yapmaya başladığı kanısına varılan üreticilerdir. Bu üreticilerden %5 katkı payı alınır.

intent producer

Niyetli Üreticiler

Konsey değerlendirmesinde 7 üzerinden ortalama 3 puan ve altı ile geçmiş, üretim süreçlerini iyileştirmek konusunda niyetli, kendisine ve tüm türeticilere söz veren, yarattığı etkiyi azaltmak ve iyileştirmek isteyen üreticilerdir. Bu üreticilerden %7 katkı payı alınır.

Tüm bunlar üreticilerin geçiş süreçlerinde desteklenmesi, dönüşüm için motive edilmesi amacıyla yapılır. Konsey değerlendirmelerinde ve türetici yorumlarında üreticilere yönelik iyileştirmesi gereken yerler işaret edilir. Periyodik olarak yapılacak değerlendirmelerle ilerleme takip edilir, gerek duyulan yerlerde üreticilere ek öneriler geliştirilir. Üreticiler birbiriyle dayanışır, sorunları birlikte çözebilir. Böylece topluluk güçlenir, ekonomi dönüşür, insanın gezegendeki geleceği kurtulur!

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için desteğini bekliyoruz.